Snöröjning Halkbekämpning Sopning 

 snöröjning
 Vi utför snöröjning och grusning samt sopning. Vi är väl inarbetade i snöbranschen och utför idag arbete åt ca 100 företag i Jönköping och Nässjö med omnejd. Vi utför arbete åt ett flertal Kommuner, samt olika företag i Jönköping  Nässjö och Eksjö. Vi utgår med automatik dygnet runt när snödjupet överstiger 3 cm, (eller enligt ök). Vi ombesörjer slam- och torrsugning samt halkbekämpning såsom grusning och även grusupptagning på våren. Du kan med förtroende kontakta oss för förfrågan om snöröjning. Våra Maskiner är Miljöklassade och personalen kör enligt Eco driving metoden.