Bygg och Entreprenad

med 70 års samlad erfarenhet

Inom Sörmans finns kompetens och maskinutrustning som täcker det mesta inom bygg och entreprenad för ett komplett och kvalitetsstarkt resultat!

Allt inom bygg och entreprenad i Jönköpingsregionen

Snart 70 års erfarenhet inom bygg och entreprenad åt med kommuner och den privata sektorn som uppdragsgivare. Vi värnar om både miljön och arbetsmiljön är miljödiplomerade och anslutna till Byggföretagen. Genom att investera i nya maskiner har vi minskat vår miljöpåverkan. 

Miljöpolicy

Sörmans Bygg & Entreprenad utför olika typer av bygg & entreprenadarbeten. Vi tar miljöhänsyn i vår verksamhet och gällande miljölagstiftning är en grund för vårt arbete. Vi vägleder våra kunder i syfte att välja miljösmarta alternativ. Vi planerar våra transporter med hänsyn till miljön och förbrukning – att använda rätt storlek av maskin till rätt jobb. Vi utbildar vår personal i miljöfrågor som berör vår verksamhet, där av minimerar vi miljöpåverkan från våra egna arbeten och transporter.