Våra tjänster

Vi erbjuder bygg- och entreprenadtjänster i Jönköpingsregionen, bland annat grönyteskötsel, sopning, snöröjning, byggarbeten, transporter,  markarbete, uthyrning mm.  För mer information, e-posta till admin@sormansbygg.se eller ring 036-125085.

Byggnadsarbeten

Vi kan erbjuda totalentreprenad om önskemål finns. Vi har kompetenser som Byggmästare och Byggarbetsmiljösamordnare samt Kvalitetskompetens enligt PBL. 
 • Nyproduktion av fastigheter och industribyggnader
 • Tak- och plåtarbeten
 • Måleri
 • Kakel- och klinkerarbeten
 • Ställningsbyggnation 
 • Renoveringsarbeten
 • Rivning och sanering 
 • Gjutning och murning
 • Köksbyte
 • Fönsterbyte och renovering

Snöröjning

Vi snöröjer industriplaner, fastigheter, skolor, vägar, gator mm. Våra uppdragsgivare är bland andra Jönköpings kommun, Trafikverket, Jernhusen och en mängd företag i Jönköping och Nässjö. 

 • Plogning
 • Grusning
 • Saltning med saltspridare
 • Bortkörning av snömassor
 • Snöröjning med snöslunga stor och liten
 • Takskottning
 • Handskottning
 • Transport av sandningsmaterial
 • Påfyllning av sandlådor
 • Jourpassning

Sopning och sandupptagning

Vi utför sopningsarbeten med sopmaskiner i olika storlekar och tillbehör så som vals, ogräs- och penselborste mm. Vi sopar vägar och gator, fastigheter, frästa ytor inför asfaltering, företags- och industriplaner.
Även inomhussopningar av garage och industrier mm.

sopning
 •  Sandupptaging av vintergrus
 • Underhållsopning
 • Ogräsborttagning
 • Lövsopning
 • Valsning
 • Spolning

Transporter

Vi utför schakt- och gruskörning, maskintransporter, lossning, kraning mm.

transporter jönköping
Scania Nextgen R580
 • Lastväxlare Tridem och Boggi
 • Kranbil 27 tonmeter
 • Tippbil
 • Tippkärror 
 • Maskinflak
 • Grusflak
 • Hjullastare i olika storlekar och redskap

Fastighetsservice

Vi erbjuder fastighetsservice till en mängd olika fastigheter i Jönköping och Nässjö. I samarbete med våra samarbetspartners kan vi erbjuda helhetslösningar för er fastighet.
 • Byggservice
 • Röjning och slåtter
 • Ogräsbekämpning
 • Sopning och städning 
 • Gräsklippning och trimning
 • Bevattning

Maskiner

Vi har en gedigen fordonspark bestående av:

 • Hjullastare
 • Traktorer
 • Sopmaskiner, stora som små
 • Gräsklippare, lövblåsar, trimrar
 • En mängd olika redskap till våra maskiner så som slåtteraggregat, planeringsskopa, gafflar, långgafflar, frontborstar, grusskopor, snöplogar mm.

Markarbeten

Vi har kan erbjuda en helhetslösning inom markarbeten för olika ändamål så som asfaltering, renovering av asfaltytor, dikning, gjutning mm.
byggprojekt
 • Anläggning
 • Markarbete
 • Plattsättning
 • Grävning
 • Gjutning
 • Vattning

Övriga tjänster

Slåtter

Städning av utemiljö

Uthyrning av maskiner

Tvättning/spolning

Bevattning

Kranbilskörning