Om Sörmans Bygg & Entreprenad

Vi är ett familjeägt företag som startades 1954 av Josef Sörman. Idag drivs företaget av sonen Nils-Evert Sörman. I företaget finns både tredje och fjärde generationen Sörman.

Sörmans startade som ett byggföretag. På nittiotalet valde vi även att satsa på entreprenadbranschen. Sedan dess har vi hjälpt såväl kommersiella beställare som privatkunder och vi är stolta över att ha så många återkommande kunder för nya uppdrag.

 Våra leverantörer och samarbetspartners på byggsidan är lokala då vi tycker det är viktigt att stötta företagen i Jönköpingregionen.

Vi är anslutna till Byggföretagen och vi ställer höga krav även på våra underentreprenörer och samarbetspartners. För oss är det viktigt att skapa en god arbetsmiljö och minimera risker för våra anställda och vi strävar efter kontinuerliga förbättringar. Våra anställda har alla behörigheter som erfodras och vi följer rekommendationer.

Att vara verksam i vår bransch innebär även påverkan av miljön och vi bedriver systematiskt arbete för att förebygga föroreningar och bibehålla och bevara den biologiska mångfalden. Att skapa en hållbar framtid är viktigt för oss och vi är stolta över vårt Miljödiplom.

Vårt team

Johnathan Doe

Delägare/projektledare

namn@epost.com
070-2222222

Johnathan Doe

Delägare/projektledare

namn@epost.com
070-2222222

Johnathan Doe

Delägare/projektledare

namn@epost.com
070-2222222